Menengah Atas (2022) | Matematik (Tingkatan 5): Penyelesaian Masalah Matriks [R]

Tajuk : Matematik (Tingkatan 5): Penyelesaian Masalah Matriks
Guru : Sanqeetha Kunasaikaran
Episod ini akan mendedahkan murid mengenai operasi asas matriks iaitu pendaraban matriks dalam menyelesaikan masalah harian. Pada segmen satu, murid akan mempelajari asas penukaran masalah harian kepada bentuk matriks. Murid juga akan melakukan pendaraban matriks serta simulasi pendaraban matriks akan dipaparkan pada skrin berdasarkan soalan tersebut. Pada segmen kedua, murid akan didedahkan dengan soalan-soalan yang memerlukan penyelesaian dengan menggunakan kaedah ‘matric tiles’ dalam menyelesaikan pendaraban matriks dengan matriks. Pada akhir setiap segmen, murid akan diberikan soalan mirip SPM Kertas 2 supaya murid lebih memahami konsep yang diajar.

#DidikTV #MenengahAtas

Video thumbnail

Thumbnail: Menengah Atas (2022) | Matematik (Tingkatan 5): Penyelesaian Masalah Matriks [R]

ntv7malaysia

Senarai Video

Kongsi video ini ke: