Tahap I (2022) | Pend. Moral (Tahun 1): Rajin Dalam Perlakuan Harian [R]

Tajuk: Pend. Moral (Tahun 1): Rajin Dalam Perlakuan Harian [R]
Guru: Kugan A/L Thiagarajan
Episod ini berkonsepkan perbincangan interaktif dengan murid-murid melibatkan aktiviti simulasi, hands-on, permainan dan penggunaan slaid power point untuk membantu murid-murid mencapai standard pembelajaran. Tema Pendidikan Moral tahun 1 ialah, Diri saya.. Oleh itu, murid-murid diberi pendedahan tentang memberikan ciri-ciri perlakuan rajin dalam perlakuan harian serta merumuskan kebaikan bersikap rajin. Selain itu, murid akan mengekspresikan perasaan berkaitan dengan sikap rajin dan mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian.

#DidikTV #TahapI

Video thumbnail

Thumbnail: Tahap I (2022) | Pend. Moral (Tahun 1): Rajin Dalam Perlakuan Harian [R]

ntv7malaysia

Senarai Video

Kongsi video ini ke: